>  >  > Czech Part-of-Speech Tagset 

Linguistic Tools

A variety of natural language processing tools for 9 European languages.
3.54500
(201)

Czech Part-of-Speech Tagset

Tag Description Example
+ADJ adjective: nominative [vál] silný [vítr]
adjective: genitive [k uvedení] zahradní [slavnosti]
adjective: dative [k] veselým [lidem]
adjective: accusative [jak zdolat] ekonomické [starosti]
[vychutná] jeho [radost]
adjective: instrumental první bushovou [zastvkou]
adjective: locative [na] druhém [okraji silnice]
adjective: vocative ty rudá [krávo]
ordinal [obsadil] 12. [místo]
+ADV adverb velmi, nejvíce, daleko, jasno
+CLIT clitic bych, by, bychom, byste, jsem, jsi, -li
+CM comma ,
+CONJ conjunction a, i, ale, aby, nebo, však, protože
+DATE date 11. 12. 1996, 11. 12.
+INTJ interjection jo, pch, pozor, ehm, ach
+NOUN noun: nominative [je to] omyl
noun: genitive [krize] autority státu
noun: dative [dostala se k] moci
noun: accusative [názory na] privatizaci
noun: instrumental [Marx s naprostou] jistotou
noun: locative [ve vlastním] zájmu
noun: vocative [ty] parlamente
abbreviation, initial, unit ODS, HZDS, v., mudr., km/h, m3
+NUM_ACC numeral: accusative [máme jen] jednu [velmoc]
+NUM_DAT numeral: dative [jsme povinni] mnoha [lidem]
+NUM_GEN numeral: genitive [po dobu] dvou [let]
+NUM_INS numeral: instrumental [s] padesáti [hokejisty]
+NUM_INV digit 123, 2:0, 1:23:56, -8.9, -8 909
+NUM_LOC numeral: locative [po] dvou [závodech]
+NUM_NOM numeral: nominative oba [kluby tají, kde]
+NUM_VOC numeral: vocative [vy] dva [, zastavte]
+PREP preposition dle [tebe], ke [stolu], do [roku], se [mnou]
+PRON_ACC pronoun: accusative [nikdo] je [nevyhodí]
+PRON_DAT pronoun: dative [kdy je] mu [vytýkána]
+PRON_GEN pronoun: genitive [u] nás [i kolem] nás
+PRON_INS pronoun: instrumental [mezi] nimi [být]
+PRON_LOC pronoun: locative [aby na] ní [stál]
+PRON_NOM pronoun: nominative já [jsem jedinou]
+PRON_VOC pronoun: vocative vy [dva, zastavte ]
+PROP proper name Pavel, Tigrid, Jacques, Rupnik, Evropy
+PSE possesive pronoun "se" [yhrocuje] se, [mohli] si [koupit]
+PTCL particle ano, ne
+PUNCT punctuation ( ) { } [ ]
+SENT sentence final punctuation . ! ? ; ...
+VERB_IMP verb: imperative odstupte !
+VERB_INF verb: infinitive [mohli si] koupit
+VERB_PAP verb: past participle mohli [si koupit]
+VERB_PRI verb: present indicative [trochu nás] mrzí
+VERB_TRA verb: transgressive maje [ode mne]

Comments

Rate this service :
User Name:
Enter the 2 words: Get a new challenge Get an audio challenge Get a visual challenge Help